suskystinti


suskystinti
suskýstinti tr. 1. Ser, SkŽ265, 1 paversti skysčiu, padaryti skysto pavidalo: Dujas galima suskystinti ir paversti kietais kūnais EncVII132. Katilai kūrenami natūraliomis arba suskystintomis dujomis sp. | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ padaryti visai skystą. | refl. tr. NdŽ. 3. NdŽ menk. sukvailinti. \ skystinti; atskystinti; išsiskystinti; nuskystinti; paskystinti; perskystinti; praskystinti; suskystinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • suskystinti — suskýstinti vksm. Suskýstintos dùjos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atskystinti — tr. padaryti skystą, skystesnį, atskiesti: Kap čia dabar atskystinsi išvirtą sriubą? Vlkv. skystinti; atskystinti; išsiskystinti; nuskystinti; paskystinti; perskystinti; praskystinti; suskystinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išretinti — išrẽtinti caus. 1 išretėti. 1. R106, Sut, N, K, Š, DŽ, Dkš, Glv padaryti retą, retesnį (prarauti, prakirsti): Ponas išrẽtina girią J. Girią iškirsti, išrẽtinti KII27. Cukrinius runkelius reikia taip išretinti, kad vienas augalas nestelbtų kito …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiskystinti — pasidaryti skystam, retam: Teip išsiskystinę [mezgant] – škadyta vilnų Klt. skystinti; atskystinti; išsiskystinti; nuskystinti; paskystinti; perskystinti; praskystinti; suskystinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvapnyti — ×išvãpnyti tr. 1. paversti į vapną, suskystinti, išplakti: Lytus išvãpnijo mindą Šts. 2. sutaisyti, sumęsti (prasto maisto, ėdalo): Daba reik šunie išvãpnyti ėdalo Trk. vapnyti; apsivapnyti; išvapnyti; nuvapnyti; parvapnyti; pri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskystinti — tr. DŽ1, Žl padaryti per skystą, per daug atskiesti: Pylė, pylė [v]andenio ir nuskystino Sb. skystinti; atskystinti; išsiskystinti; nuskystinti; paskystinti; perskystinti; praskystinti; susky …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paleisti — I. suteikti laisvę, duoti sutikimą. 1. tr. SD383, R, K suteikti laisvę (uždarytam, paimtam į nelaisvę, pririštam…): Bevežant tas kareivis pradėjo prašyti, kad dovanotų ir neskandinęs paleistų BsPIII28. Atsiduso bernaitis, kaip smerties paleistas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskystinti — tr. 1. M, Ser, DŽ1 padaryti skystesnį, praskiesti: Paskystinau aš tą jovalą, gali duot paršui Lzd. | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ padaryti per skystą. | refl. tr. NdŽ. skystinti; atskystinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskiesti — 1. tr. Ser per daug suskystinti. perskiestinai adv.: Tai vis maišyk pridėjęs mielių kiek reikiant, tiktai neparskiestinai I. 2. intr. išmirkus ištižti: Nuo lietaus neperskiesi Kb. 3. tr. Ser, Trk atitolinti vieną nuo kito, perskirti: Dėku jam,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskystinti — tr. BŽ355, NdŽ; Ser padaryti per skystą, per daug atskiesti. skystinti; atskystinti; išsiskystinti; nuskystinti; paskystinti; perskystinti; praskystinti; suskystinti …   Dictionary of the Lithuanian Language